Na raspolaganju je 11 soba (od kojih svaka ima terasu), 5 kupatila, klima uređaji, tv aparatima,dojavljači za pozivanje, kancelarijske prostorije kao i mala biblioteka koja će upotpuniti boravak korisnika.

U ponudi su jednokrevetne, dvokrevetne i četverokrevetne sobe opremljene i prilagođene korinicima. Udobne, komforne, svetle, prostrane, sa terasama.

Radi olakšanja u svakodevnim aktivostima nudimo posebnu negu, pažju i pre svega neophodnu pomoć nepokretnim osobama uz sva potrebna medicinska pomagala (trapeze, toaletna kolica, invalidska kolica, hranilice), unutar samog objekta ali i van njega nalaze se neophodne rampe i rukohvati radi lakšeg funkcionisanja. U domu postoji poseban sprat prilagođen osobama sa onkološkim oboljenima uz potpunu pojačanu negu i nadzor.